Olimpiady językowe

Organizacja Olimpiad Językowych przez Studium Języków Obcych naszej Uczelni ma bogatą tradycję.

Już od 25 lat, corocznie, studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczestniczą w Olimpiadach Języka Angielskiego
i Niemieckiego. We wcześniejszych latach organizowane były tzw. Turnieje Znajomości Języka Rosyjskiego.

Zawsze wszystkie te przedsięwzięcia służyły jednemu celowi, a mianowicie, wzbogacaniu procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem języków obcych naszych studentów. Olimpiady zawsze cieszą się dużą popularnością, a przystępując do nich, ich uczestnicy zmagają się z zagadnieniami na poziomie B2 oraz C1, często wykraczającymi poza tematykę lektoratów w ramach obowiązującego kursu.

 

Regulamin Olimpiad Językowych (aktualizacja: 11 maja 2018 r.)

 

 

 

Olimpiada z języka angielskiego 2018

Studium Języków Obcych zaprasza studentów Uniwersytetu Rolniczego do udziału w  XVI edycji Olimpiady z języka angielskiego. Eliminacje pisemne Olimpiady odbędą się 19 kwietnia 2018 o godz. 16.00 natomiast etap ustny  i wyłonienie laureatów  26 kwietnia 2018.


Zapraszamy studentów ze znajomością języka na poziomie zaawansowanym  B2 i wyżej. Część pisemna Olimpiady obejmuje rozumienie autentycznego tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego oraz ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Część ustna odbywa się w parach i sprawdza umiejętność prezentacji oraz dyskusji w języku angielskim.

Wszyscy uczestnicy części pisemnej, którzy zakwalifikują się do etapu ustnego zostają zwolnieni z egzaminu końcowego z lektoratu z języka angielskiego i otrzymują ocenę 5.0 z egzaminu. Ponadto zwycięscy Olimpiady otrzymują nagrody finansowe. 


Wszelkie informacje dostępne są w Studium Języków Obcych UR,  ul. Św. Marka 37 lub pod nr tel. 12 4224594 w. 108, email: maria.szkutak@urk.edu.pl


Serdecznie zapraszamy!
Studium Języków Obcych UR

 

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak