Olimpiady językowe

Olimpiada z języka niemieckiego specjalistycznego 2023/2024

Studium Języków Obcych zaprasza Studentki i Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do udziału w pierwszej edycji olimpiady ze specjalistycznego języka niemieckiego. To doskonała okazja do sprawdzenia znajomości słownictwa specjalistycznego w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, społecznych i ekonomicznych.

  • Zakres tematyczny olimpiady obejmuje znajomość materiału umieszczonego w MS Teams w zespole Nachhaltigkeit ist die Zukunft. Kod do zespołu: xmroik7. Pytania konkursowe są ułożone w oparciu o umieszczone tam teksty.
  • Test przygotowany przez zespół SJO URK obejmuje sprawdzian umiejętności – czytania ze zrozumieniem, rozmienienia ze słuchu fragmentu video oraz znajomości tematyki i słownictwa zawartego w materiałach.
  • Więcej informacji oraz regulamin są dostępne w zespole Nachhaltigkeit ist die Zukunft oraz poniżej.
  • Serdecznie zapraszamy do udziału w Olimpiadzie. Czekamy na Was 11 kwietnia 2024 o godzinie 15:00 w naszym Studium.
  • Zgłoszenia do 4 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Studium Języków Obcych.

Zapoznaj się z regulaminem olimpiady.

Pobierz Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Pobierz Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


Lingwista-Specjalista: Sustainability in Agricultural Sciences

W dniu 20 kwietnia 2023 r. w Studium Języków Obcych UR odbyła się I Olimpiada Języka Angielskiego w odnowionej formie – Lingwista-Specjalista. Celem tego konkursu językowego jest doskonalenie znajomości języka obcego w zakresie języka specjalistycznego w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, weterynaryjnych, inżynieryjno-technicznych oraz społecznych.
Tegorocznym tematem był „Sustainability in Agricultural Sciences”. Studenci mieli udostępnione wcześniej materiały, a w dniu Olimpiady stanęli przed zadaniami sprawdzającymi ich umiejętności językowe – rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz znajomości słownictwa i tematyki zawartych w tekstach.
Ze zgłoszonych 30 osób do ostatecznej rywalizacji przystąpiło 24 studentów. Najliczniej były reprezentowane Wydziały Weterynarii, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Technologii Żywności. Najlepszymi wynikami mogą się poszczycić Marcelina Reminger (WBiO 95%), Małgorzata Marszałek (89%) oraz Aleksandra Siudem (86%). Zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach, które umożliwią uczestnikom nie tylko zdobycie atrakcyjnych nagród finansowych, ale przede wszystkim satysfakcji z pracy włożonej w zgłębienie wiedzy ogólnej i językowej w wysoko wyspecjalizowanym stopniu.

# # #

Laureatki odpowiednio: pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Gratulacje!


Olimpiada Lingwista-Specjalista

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego od lat oferuje studentom I stopnia lektoraty z elementami języka specjalistycznego, podczas gdy słuchacze studiów II stopnia koncentrują się wyłącznie na umiejętności posługiwania się językiem fachowym.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu nauką języka specjalistycznego, SJO zaprasza do udziału w I edycji nowej olimpiady językowej – Olimpiady Lingwista-Specjalista. Studenci mogą wykazać się znajomością słownictwa specjalistycznego w dziedzinie nauk rolniczych, przyrodniczych, weterynaryjnych, inżynieryjno-technicznych oraz społecznych.  

Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej SJO. Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) są ułożone w oparciu o umieszczone tam teksty. Test przygotowany przez zespół SJO URK obejmuje sprawdzian umiejętności – czytania ze zrozumieniem, rozmienienia ze słuchu oraz znajomości tematyki i słownictwa zawartego w materiałach.

Regulamin I Olimpiady Języka Angielskiego
Materiały do Olimpiady (dostęp po zalogowaniu się do konta uczelnianego imie.nazwisko@student.urk.edu.pl)


Organizacja olimpiad językowych przez Studium Języków Obcych URK ma bogatą tradycję. Już od ponad 25 lat, corocznie, studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uczestniczą w olimpiadach języka angielskiego i niemieckiego. We wcześniejszych latach organizowane były tzw. Turnieje Znajomości Języka Rosyjskiego.

Wszystkie te przedsięwzięcia służyły zawsze jednemu celowi, a mianowicie, wzbogacaniu procesu dydaktycznego związanego z nauczaniem języków obcych studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Olimpiady cieszą się dużą popularnością, a przystępując do nich, ich uczestnicy zmagają się z zagadnieniami językowymi na poziomach B2 oraz C1, często wykraczającymi poza tematykę lektoratów w ramach obowiązującego kursu.

Regulamin Olimpiad Językowych (aktualizacja: 11 maja 2018 r.)

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak