Aktualności
 

Zapraszamy do obserwowania naszej strony na fb gdzie zamieszczane są najnowsze informacje
facebook.com/SJOURKrakow


Wyniki egzaminu TOEIC

Mamy wyniki pierwszej edycji egzaminu TOEIC Listening and Reading w naszych murach! Serdecznie gratulujemy uczestnikom uzyskania znakomitych rezultatów. Aż 13 osób na 31 przystępujących do egzaminu (42%) osiągnęło pułap powyżej 900 punktów na 990 możliwych. Studentka II roku Weterynarii osiągnęła 100% poprawnych odpowiedzi uzyskując 990 punktów!!! 11 osób (35%) zdobyło 730p. potwierdzając znajomość języka na poziomie B2. 7 osobom udało się osiągnąć wynik na poziomie B1. Zapraszamy na kolejne edycje egzaminu TOEIC w SJO!

Pierwsza edycja egzaminu TOEIC

Dnia 19 maja 2021 roku w Studium Języków Obcych w Dworku Janczewskiego przy Alei 29-Listopada 52 odbyła się pierwsza edycja egzaminu TOEIC. Egzamin cieszył się dużym zainteresowaniem. Do egzaminu przystąpiło 29 studentów oraz jeden pracownik UR. Najliczniej reprezentowane były wydziały: Architektura Krajobrazu i Biotechnologia. Udział studentów poszczególnych wydziałów był następujący:

Wydział/specjalność

Liczba uczestników

Architektura Krajobrazu

5

Biotechnologia

5

Hodowla i Biologia Zwierząt

4

Technologia Żywności

4

Inżynieria Produkcji i Energetyka

4

Weterynaria

2

Ekonomia

1

Geodezja i Kartografia

1

Inżynieria Środowiska

1

Ochrona Środowiska

1

Leśny

1

Pracownik UR

1

Mamy nadzieję, że wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go na satysfakcjonującym ich poziomie. O wynikach poinformujemy Państwa po uzyskaniu informacji zwrotnej z ETS.

Dla zainteresowanych egzaminem — garść informacji. Egzamin TOEIC® (Test of English for International Communication) to uznawany egzamin międzynarodowy poświadczony certyfikatem. W przeciwieństwie do innych egzaminów międzynarodowych takich jak np. FCE, CAE, CPE nie jest przeznaczony dla osób reprezentujących konkretny poziom znajomości języka — innymi słowy nie można go nie zdać. Do egzaminu mogą przystąpić zarówno początkujący jak i zaawansowani, a liczba zdobytych punktów określa poziom znajomości języka i tak np. 730 punktów odpowiada poziomowi B2, a 900 C1. Na egzaminie można zdobyć maksymalnie 990 punktów.

Egzamin trwa 120 minut i składa się z dwóch sekcji: Listening (rozumienie ze słuchu) and Reading Comprehension (czytanie ze zrozumieniem). Przed przystąpieniem do egzaminu zachęcamy do skorzystania z możliwości rozwiązania pełnego, darmowego testu TOEIC na stronie internetowej: https://testujangielski.pl/article/index/art/308

Cena egzaminu wraz z certyfikatem wynosiła w semestrze letnim (2020/21) 344zł dla studentów i pracowników UR. Oprócz certyfikatu zdający otrzymuje również Raport Wyników, interpretujący wynik punktowy w powiązaniu z kompetencjami językowymi kandydata.

Studium Języków Obcych UR organizuje sesje egzaminacyjne po zgłoszeniu się minimum 12 chętnych. Przy mniejszej ilości zgłoszeń studenci zostaną przekierowani do otwartego ośrodka ETS Global w Krakowie.

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o kontakt z SJO. Serdecznie zapraszamy!

Galeria fotografii.


Drodzy Studenci,


Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie graficzno-lingwistycznym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki skryptu do nauki języka specjalistycznego dla studentów Wydziału Technologii Żywności autorstwa wykładowców języka angielskiego SJO oraz towarzyszącego mu hasła promocyjnego i hashtagu. Okładka, hasło promocyjne i hashtag muszą nawiązywać do jednego z poniższych zakresów tematycznych:

a. Nutrition,
b. Food production,
c. Food processing,
d. Unconventional foods,
e. Food safety.

Termin nadsyłania prac: 24 maja 2021 roku.

W celu poznania szczegółów prosimy o przejrzenie regulaminu konkursu. Gorąco zachęcamy do udziału! Czekają nagrody!

#


Drodzy Studenci i Doktoranci,

TOEIC® to najważniejszy certyfikat językowy dla studentów, osób pracujących oraz osób poszukujących pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W SJO UR uzyskanie określnego wyniku na egzaminie TOEIC Listening and Reading zwalnia z częsci lektoratu obejmującej język ogólny oraz z egzaminu końcowego z języka obcego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Studium.

Planowany termin egzaminu TOEIC® w SJO to 19 maja 2021 r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu należy przesyłać na adres j.sjo@urk.edu.pl z tematem Egzamin TOEIC. Szczegóły...Rozkłady zajęć z języka obcego w semestrze letnim (20/21L)
Dostępne są rozkłady zajęć z języka obcego obowiązujące w semestrze letnim 2020/2021... [więcej]


Rejestracja na język obcy w semestrze letnim (2020/2021)

Rejestracja dobiegła końca.

W dniu 22 lutego 2021 roku rozpoczęła się II tura rejestracji na język obcy w semestrze letnim (20/21L). Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia (drugi semestr) oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia (wybrane kierunki studiów). Więcej informacji...

UWAGA! Każdy student wybiera jeden język obcy. System nie umożliwia zmiany rejestracji. Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.


I edycja Konkursu na prezentację w języku obcym
 
16 stycznia 2020 w Studium Języków Obcych UR odbyła się I edycja Konkursu na prezentację w języku obcym. Do finału zakwalifikowało się 11 prezentacji, w tym 3 prezentacje w języku niemieckim i 8 prezentacji w języku angielskim. Tematyka była bardzo różnorodna, od hodowli ras piesków japońskich, poprzez szczegółową i z pasja opowiedzianą historię siekiery, komórki macierzyste, ruch antyszczepionkowy aż po podróż kulinarną po Kornwalii. Studenci zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno językowy jak i w zakresie znajomości prezentowanego tematu.
 
Lista laureatów:
I miejsce
Michała Rekies, student III roku Biotechnologii, za prezentację Vaccine Hesitancy.
II miejsce
Karkoszka Aneta, studentka III roku Wydziału Technologii Żywności, za prezentację Cornish Local Products.
III miejsce
Kamila Bednarek, studentka III roku WHIBZ, za prezentację Native Japanese Dog Breeds.

 
Zdjęcie pamiątkowe
 
 
Przyznaliśmy również nagrodę specjalną, którą otrzymała Michalina Sypka z WBiO oraz 2 nagrody publiczności, które powędrowały do Patryka Romerowicza z WIŚiG za prezentację o fotogrametrii  i Adama Górskiego z WL a prezentację o siekierach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu.


Rozstrzygnięcie konkursu lingwistyczno-fotograficznego

W drodze głosowania Jury, zarówno I miejsce, jak i wyróżnienie w konkursie przypadło Pani Joasi Jasińskiej, studentce III roku Biotechnologii. Serdecznie gratulujemy! Nagrodzono fotografię zatytułowaną 'Standing Alone', a wyróżniono zdjęcie pt. 'Being beesy at university'. Warto zwrócić uwagę na opisy zdjęć.

Standing alone

Standing_Alone

This brave mushroom forced his way through the rocks to get to the surface. It proudly stands with its beautiful cap daringly glowing in the sunshine. It was surrounded only by stones and a little grass blade. The time when it appeared was also not conducive- the temperature was high, there was no rain for a while so drought had overrun the whole environment. It's moving how nature can fight with humans interference- this spectacular mushroom, flowers on the roofs, grass tearing through asphalt. It is a good reminder that we can’t win with the power of nature and in the current time we should pay more attention to the damages made by us and pointed at the environment.

Being beesy at University

Being_beesy_at_university

This picture was taken in the middle of October in our university’s garden.  Bees were very busy collecting pollen because they were preparing for the winter. Bees like many other animals are cumulating supplies for the Winter because they go to sleep when the temperature is low. It is very important to leave this last part of honey in the hive for bees to give them a chance to survive winter. Beekeepers sadly very often leave them only 30% of honey instead of the rest they put white sugar to the hive. This one bee was extraordinary. She was not flying fast from flower to flower, she stayed on the flowers for a while and it seemed like she was contemplating the last Sun rays before going to winter sleep. 

Szczegóły Konkursu dostępne w Regulaminie.


Warsztaty: Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku obcym

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prosi o zapoznanie się z ofertą warsztatów dla nauczycieli nt. Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku obcym.

Szczegółowy opis warsztatów. Klauzula informacyjna.

Serdecznie zapraszamy.


Kurs językowy ENGLISH FOR FORESTERS

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kolejną edycję kursu języka specjalistycznego dla leśników  na poziomie średniozaawansowanym pt. English for Foresters. Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych i prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim... [więcej]


Kurs języka specjalistycznego — English for Work
Kurs kierowany jest do studentów i osób planujących wejście na rynek pracy. Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom języka angielskiego używanego w środowisku pracy oraz opanowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. Kurs obejmuje 30h zajęć. Na kursie zostaną podjęte tematy takie jak poszukiwanie pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, komunikacja w zakresie udziału w zebraniach, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, negocjacje, pisanie maili formalnych i nieformalnych itp.

Dodatkowych informacji udziela Maria Szkutak (maria.szkutak@urk.edu.pl) oraz Natalia Pysz (n.pysz@urk.edu.pl) lub tel. 12 662 54 11.

Kurs języka niemieckiego
Studium Języków Obcych UR zaprasza na komercyjny kurs języka niemieckiego. Kurs obejmuje 30h zajęć. Cena kursu wynosi 3000zł. Cena dla każdego uczestnika jest uzależniona od ilości osób w grupie.

Dodatkowych informacji udziela mgr Anna Kopczyńska (a.kopczynska@urk.edu.pl) tel. 12 662 54 13.
Zaświadczenia
W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.

 

WYDARZENIA


 

       

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak