Aktualności
 

Zapraszamy do obserwowania naszej strony na fb gdzie zamieszczane są najnowsze informacje
facebook.com/SJOURKrakow


Rejestracja na język obcy w semestrze letnim (2020/2021)

W dniu 22 lutego 2021 roku rozpoczęła się II tura rejestracja na język obcy w semestrze letnim (20/21L). Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych I stopnia (drugi semestr) oraz studentów studiów stacjonarnych II stopnia (wybrane kierunki studiów). Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej UL (ul.urk.edu.pl). Więcej informacji...

UWAGA! Każdy student wybiera jeden język obcy. System nie umożliwia zmiany rejestracji. Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.


Rozkłady zajęć z języka obcego w semestrze letnim (20/21L)
Dostępne są rozkłady zajęć z języka obcego obowiązujące w semestrze letnim 2020/2021... [więcej]


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 203/2020 z dnia 30 października 2020 roku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 2 listopada 2020 roku do odwołania wprowadza się nauczanie w trybie zdalnym.


Organizacja lektoratów w semestrze zimowym (2020/2021)

Zgodnie z Zarządzeniami Rektora nr 146/2020 w sprawie organizacji nauczania w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 oraz 149/2020 dotyczącym zasad funkcjonowania Uniwersytetu Rolniczego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 w celu zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu się studentów lektoraty na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będą prowadzone w trybie naprzemiennym, co oznacza, że co drugi tydzień zajęcia odbywać się będą w siedzibie Studium Języków Obcych, co drugi on-line poprzez aplikację Microsoft Teams.  Aby sprostać wymogom zachowania reżimu sanitarnego grupy lektoratu uległy reorganizacji (możliwa zamiana terminu zajęć oraz prowadzącego).

W przypadku zajęć na studiach niestacjonarnych organizację nauczania określa Zarządzenie Rektora 137/2020, w którym spośród terminów zjazdów wyodrębnione zostały konkretne daty, kiedy zajęcia odbywają się w systemie zdalnym, a kiedy w siedzibie uczelni.

Wszyscy studenci dostaną informację drogą mailową od prowadzących zajęcia dotyczącą szczegółowego rozkładu zajęć.  

Studenci  w trakcie przebywania na terenie Uczelni zobowiązani są stosować środki osobistej ochrony sanitarnej, w szczególności maseczki zakrywające nos i usta lub przyłbice oraz stosować środki chemiczne do dezynfekcji osobistej przy wejściu do budynku SJO.
 


I edycja Konkursu na prezentację w języku obcym
 
16 stycznia 2020 w Studium Języków Obcych UR odbyła się I edycja Konkursu na prezentację w języku obcym. Do finału zakwalifikowało się 11 prezentacji, w tym 3 prezentacje w języku niemieckim i 8 prezentacji w języku angielskim. Tematyka była bardzo różnorodna, od hodowli ras piesków japońskich, poprzez szczegółową i z pasja opowiedzianą historię siekiery, komórki macierzyste, ruch antyszczepionkowy aż po podróż kulinarną po Kornwalii. Studenci zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno językowy jak i w zakresie znajomości prezentowanego tematu.
 
Lista laureatów:
I miejsce
Michała Rekies, student III roku Biotechnologii, za prezentację Vaccine Hesitancy.
II miejsce
Karkoszka Aneta, studentka III roku Wydziału Technologii Żywności, za prezentację Cornish Local Products.
III miejsce
Kamila Bednarek, studentka III roku WHIBZ, za prezentację Native Japanese Dog Breeds.

 
Zdjęcie pamiątkowe
 
 
Przyznaliśmy również nagrodę specjalną, którą otrzymała Michalina Sypka z WBiO oraz 2 nagrody publiczności, które powędrowały do Patryka Romerowicza z WIŚiG za prezentację o fotogrametrii  i Adama Górskiego z WL a prezentację o siekierach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu.


Rozstrzygnięcie konkursu lingwistyczno-fotograficznego

W drodze głosowania Jury, zarówno I miejsce, jak i wyróżnienie w konkursie przypadło Pani Joasi Jasińskiej, studentce III roku Biotechnologii. Serdecznie gratulujemy! Nagrodzono fotografię zatytułowaną 'Standing Alone', a wyróżniono zdjęcie pt. 'Being beesy at university'. Warto zwrócić uwagę na opisy zdjęć.

Standing alone

Standing_Alone

This brave mushroom forced his way through the rocks to get to the surface. It proudly stands with its beautiful cap daringly glowing in the sunshine. It was surrounded only by stones and a little grass blade. The time when it appeared was also not conducive- the temperature was high, there was no rain for a while so drought had overrun the whole environment. It's moving how nature can fight with humans interference- this spectacular mushroom, flowers on the roofs, grass tearing through asphalt. It is a good reminder that we can’t win with the power of nature and in the current time we should pay more attention to the damages made by us and pointed at the environment.

Being beesy at University

Being_beesy_at_university

This picture was taken in the middle of October in our university’s garden.  Bees were very busy collecting pollen because they were preparing for the winter. Bees like many other animals are cumulating supplies for the Winter because they go to sleep when the temperature is low. It is very important to leave this last part of honey in the hive for bees to give them a chance to survive winter. Beekeepers sadly very often leave them only 30% of honey instead of the rest they put white sugar to the hive. This one bee was extraordinary. She was not flying fast from flower to flower, she stayed on the flowers for a while and it seemed like she was contemplating the last Sun rays before going to winter sleep. 

Szczegóły Konkursu dostępne w Regulaminie.


Warsztaty: Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku obcym

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prosi o zapoznanie się z ofertą warsztatów dla nauczycieli nt. Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku obcym.

Szczegółowy opis warsztatów. Klauzula informacyjna.

Serdecznie zapraszamy.


Kurs językowy ENGLISH FOR FORESTERS

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kolejną edycję kursu języka specjalistycznego dla leśników  na poziomie średniozaawansowanym pt. English for Foresters. Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych i prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim... [więcej]


Kurs języka specjalistycznego — English for Work
Kurs kierowany jest do studentów i osób planujących wejście na rynek pracy. Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom języka angielskiego używanego w środowisku pracy oraz opanowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. Kurs obejmuje 30h zajęć. Na kursie zostaną podjęte tematy takie jak poszukiwanie pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, komunikacja w zakresie udziału w zebraniach, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, negocjacje, pisanie maili formalnych i nieformalnych itp.

Dodatkowych informacji udziela Maria Szkutak (maria.szkutak@urk.edu.pl) oraz Natalia Pysz (n.pysz@urk.edu.pl) lub tel. 12 662 54 11.

Kurs języka niemieckiego
Studium Języków Obcych UR zaprasza na komercyjny kurs języka niemieckiego. Kurs obejmuje 30h zajęć. Cena kursu wynosi 3000zł. Cena dla każdego uczestnika jest uzależniona od ilości osób w grupie.

Dodatkowych informacji udziela mgr Anna Kopczyńska (a.kopczynska@urk.edu.pl) tel. 12 662 54 13.
Zaświadczenia
W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.

 

WYDARZENIA


 

       

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak