Aktualności

Egzamin TELC na poziomie B2
Studium Języków Obcych  UR, będące Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC, zaprasza na egzamin TELC na poziomie B2.
Egzamin odbędzie się 18 maja 2019 (sobota) o godz. 9.00. Cena egzaminu wynosi 500zł.
Warunkiem przystąpieniado egzaminu jest dostarczenie do sekretariatu dowodu wpłaty do dnia 1 kwietnia 2019. Wpłat za egzamin należy dokonać na niżej wymienione konto Uczelni:
Uniwersytet  Rolniczy w Krakowie
67 1060 0076 0000 3210 0014 7293
z dopiskiem: dla Studium Języków Obcych – konto 11

Zapisy prosimy kierować pocztą email do mgr Anny Guni-Tracz a.gunia-tracz@urk.edu.pl, tytuł wiadomości: zgłoszenie TELC.

Certyfikat językowy TELC B2 zwalnia studentów naszej uczelni z lektoratu języka ogólnego oraz z egzaminu końcowego z języka angielskiego. Studenci posiadający certyfikat są zobowiązani do zaliczenia języka fachowego w zakresie wymaganym w3 i 4semestrze lektoratu oraz prezentacji w języku angielskim w semestrze 4.

WAŻNE! Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą. Osobom nieobecnym na  egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.

W przypadku zgłoszenia się do egzaminu  mniej niż 4 osób – egzamin zostanie odwołany, a dokonane wcześniej wpłaty będą zwrócone.

Więcej informacji na temat egzaminu można znaleźć na stronie SJO UR w zakładce Egzamin TELC, na stronie internetowej www.telc.net.pl oraz u Pani mgr Anny Guni-Tracz w SJO UR, al. 29 listopada 52, pokój 12.  tel. +48 12 662-54-12. Więcej informacji...


Konkurs na logo SJO rozstrzygnięty!
Gorąco dziękujemy za zainteresowanie i przystąpienie do konkursu na Logo dla SJO. Wszystkim gratulujemy kreatywności i poczucia estetyki. Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą konkursu został Pan Dominik Lebda, a wyróżnienia otrzymali: Arkadiusz Kapusta oraz Joanna Wróbel.


 

Rozkłady zajęć z języka obcego w semestrze letnim
Dostępne są rozkłady zajęć z języka obcego obowiązujące w semestrze letnim 2018/2019... [więcej]


Kurs języka specjalistycznego — English for Foresters
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi kurs języka specjalistycznego (angielskiego) dla wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z leśnictwem na poziomie średnio zaawansowanym pt. English for Foresters. Więcej szczegółów... [więcej]


Kurs języka specjalistycznego — English for Work
Kurs kierowany jest do studentów i osób planujących wejście na rynek pracy. Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom języka angielskiego używanego w środowisku pracy oraz opanowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. Kurs obejmuje 30h zajęć w semestrze zimowym 2018/19. Na kursie zostaną podjęte tematy takie jak poszukiwanie pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, komunikacja w zakresie udziału w zebraniach, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, negocjacje, pisanie maili formalnych i nieformalnych itp.

Dodatkowych informacji udziela Maria Szkutak (maria.szkutak@urk.edu.pl) oraz Natalia Pysz (n.pysz@urk.edu.pl) lub tel. 12 422 4594 w. 108.
 
  Zapraszamy do obserwowania naszej strony na fb gdzie zamieszczane są najnowsze informacje
facebook.com/SJOURKrakow


TELC B2
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do międzynarodowego egzaminu TELC na poziomie B2. Kurs obejmuje 30h zajęć przygotowujących do części pisemnej i ustnej egzaminu.
Więcej informacji o egzaminie TELC znajduje się na stronach internetowych: telc.net.pl/faq oraz sjo.urk.edu.pl/telc

Dodatkowych informacji udziela Maria Szkutak (maria.szkutak@urk.edu.pl) oraz Natalia Pysz (n.pysz@urk.edu.pl) lub tel. 12 422 4594 w. 108.

Kurs języka niemieckiego
Studium Języków Obcych UR zaprasza na komercyjny kurs języka niemieckiego. Kurs obejmuje 30h zajęć w semestrze zimowym 2018/19. Cena kursu wynosi 3000zł. Cena dla każdego uczestnika jest uzależniona od ilości osób w grupie.

Dodatkowych informacji udziela mgr Anna Kopczyńska (a.kopczynska@urk.edu.pl) tel. 12 422 4594 w. 107.
Zaświadczenia
W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.

 

WYDARZENIA


 

  

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak