Aktualności
 

Zapraszamy do obserwowania naszej strony na fb gdzie zamieszczane są najnowsze informacje
facebook.com/SJOURKrakow


 
Rejestracja na język obcy (semestr zimowy)
13 września br. rozpoczęła się rejestracja żetonowa na język obcy (21/22). W rejestracji biorą udział studenci wybranych kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia. Lektorat na studiach II stopnia jest kontynuacją nauki języka obcego i obejmuje słownictwo specjalistyczne związane z danym kierunkiem studiów.
Rejestracja dostępna jest po zalogowaniu się w USOSweb (Dla Studentów –Rejestracje żetonowe). Do rejestracji niezbędny jest (cyfrowy) żeton przyznawany w dziekanacie.
UWAGA! System nie umożliwia zmiany rejestracji.
Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w składzie i organizacji grup językowych.
 

Wyniki konkursu graficzno-lingwistycznego

Ogłaszamy wyniki konkursu graficzno-lingwistycznego na wykonanie projektu okładki skryptu do nauki języka specjalistycznego dla studentów Wydziału Technologii Żywności. Tym razem sukcesem okazała się współpraca Was – studentów, z nami – wykładowcami, jako że projekt autorstwa Pani Kingi Kossak i tytuł autorstwa zespołu SJO spodobał nam się najbardziej. Zobaczcie sami. Gratulacje dla zwyciężczyni!

#

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez SJO.


Wyniki egzaminu TOEIC
 
Mamy wyniki pierwszej edycji egzaminu TOEIC Listening and Reading w naszych murach! Serdecznie gratulujemy uczestnikom uzyskania znakomitych rezultatów. Aż 13 osób na 31 przystępujących do egzaminu (42%) osiągnęło pułap powyżej 900 punktów na 990 możliwych. Studentka II roku Weterynarii osiągnęła 100% poprawnych odpowiedzi uzyskując 990 punktów!!! 11 osób (35%) zdobyło 730p. potwierdzając znajomość języka na poziomie B2. 7 osobom udało się osiągnąć wynik na poziomie B1. Zapraszamy na kolejne edycje egzaminu TOEIC w SJO!

Pierwsza edycja egzaminu TOEIC

Dnia 19 maja 2021 roku w Studium Języków Obcych w Dworku Janczewskiego przy Alei 29-Listopada 52 odbyła się pierwsza edycja egzaminu TOEIC. Egzamin cieszył się dużym zainteresowaniem. Do egzaminu przystąpiło 29 studentów oraz jeden pracownik UR. Najliczniej reprezentowane były wydziały: Architektura Krajobrazu i Biotechnologia. Udział studentów poszczególnych wydziałów był następujący:

Wydział/specjalność

Liczba uczestników

Architektura Krajobrazu

5

Biotechnologia

5

Hodowla i Biologia Zwierząt

4

Technologia Żywności

4

Inżynieria Produkcji i Energetyka

4

Weterynaria

2

Ekonomia

1

Geodezja i Kartografia

1

Inżynieria Środowiska

1

Ochrona Środowiska

1

Leśny

1

Pracownik UR

1

Mamy nadzieję, że wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go na satysfakcjonującym ich poziomie. O wynikach poinformujemy Państwa po uzyskaniu informacji zwrotnej z ETS.

Dla zainteresowanych egzaminem — garść informacji. Egzamin TOEIC® (Test of English for International Communication) to uznawany egzamin międzynarodowy poświadczony certyfikatem. W przeciwieństwie do innych egzaminów międzynarodowych takich jak np. FCE, CAE, CPE nie jest przeznaczony dla osób reprezentujących konkretny poziom znajomości języka — innymi słowy nie można go nie zdać. Do egzaminu mogą przystąpić zarówno początkujący jak i zaawansowani, a liczba zdobytych punktów określa poziom znajomości języka i tak np. 730 punktów odpowiada poziomowi B2, a 900 C1. Na egzaminie można zdobyć maksymalnie 990 punktów.

Egzamin trwa 120 minut i składa się z dwóch sekcji: Listening (rozumienie ze słuchu) and Reading Comprehension (czytanie ze zrozumieniem). Przed przystąpieniem do egzaminu zachęcamy do skorzystania z możliwości rozwiązania pełnego, darmowego testu TOEIC na stronie internetowej: https://testujangielski.pl/article/index/art/308

Cena egzaminu wraz z certyfikatem wynosiła w semestrze letnim (2020/21) 344zł dla studentów i pracowników UR. Oprócz certyfikatu zdający otrzymuje również Raport Wyników, interpretujący wynik punktowy w powiązaniu z kompetencjami językowymi kandydata.

Studium Języków Obcych UR organizuje sesje egzaminacyjne po zgłoszeniu się minimum 12 chętnych. Przy mniejszej ilości zgłoszeń studenci zostaną przekierowani do otwartego ośrodka ETS Global w Krakowie.

Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o kontakt z SJO. Serdecznie zapraszamy!

Galeria fotografii.


Drodzy Studenci,

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie graficzno-lingwistycznym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu okładki skryptu do nauki języka specjalistycznego dla studentów Wydziału Technologii Żywności autorstwa wykładowców języka angielskiego SJO oraz towarzyszącego mu hasła promocyjnego i hashtagu. Okładka, hasło promocyjne i hashtag muszą nawiązywać do jednego z poniższych zakresów tematycznych:

a. Nutrition,
b. Food production,
c. Food processing,
d. Unconventional foods,
e. Food safety.

Termin nadsyłania prac: 24 maja 2021 roku.

W celu poznania szczegółów prosimy o przejrzenie regulaminu konkursu. Gorąco zachęcamy do udziału! Czekają nagrody!

#


Drodzy Studenci i Doktoranci,

TOEIC® to najważniejszy certyfikat językowy dla studentów, osób pracujących oraz osób poszukujących pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W SJO UR uzyskanie określnego wyniku na egzaminie TOEIC Listening and Reading zwalnia z częsci lektoratu obejmującej język ogólny oraz z egzaminu końcowego z języka obcego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Studium.

Planowany termin egzaminu TOEIC® w SJO to 19 maja 2021 r. o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu należy przesyłać na adres j.sjo@urk.edu.pl z tematem Egzamin TOEIC. Szczegóły...Rozkłady zajęć z języka obcego w semestrze letnim (20/21L)
Dostępne są rozkłady zajęć z języka obcego obowiązujące w semestrze letnim 2020/2021... [więcej]


Warsztaty: Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku obcym

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prosi o zapoznanie się z ofertą warsztatów dla nauczycieli nt. Jak prowadzić zajęcia z przedmiotów zawodowych w języku obcym.

Szczegółowy opis warsztatów. Klauzula informacyjna.

Serdecznie zapraszamy.


Kurs językowy ENGLISH FOR FORESTERS

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kolejną edycję kursu języka specjalistycznego dla leśników  na poziomie średniozaawansowanym pt. English for Foresters. Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych i prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim... [więcej]


Kurs języka specjalistycznego — English for Work
Kurs kierowany jest do studentów i osób planujących wejście na rynek pracy. Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom języka angielskiego używanego w środowisku pracy oraz opanowanie uniwersalnych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy. Kurs obejmuje 30h zajęć. Na kursie zostaną podjęte tematy takie jak poszukiwanie pracy, pisanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, komunikacja w zakresie udziału w zebraniach, praca w grupie, rozwiązywanie problemów, negocjacje, pisanie maili formalnych i nieformalnych itp.

Dodatkowych informacji udziela Maria Szkutak (maria.szkutak@urk.edu.pl) oraz Natalia Pysz (n.pysz@urk.edu.pl) lub tel. 12 662 54 11.

Kurs języka niemieckiego
Studium Języków Obcych UR zaprasza na komercyjny kurs języka niemieckiego. Kurs obejmuje 30h zajęć. Cena kursu wynosi 3000zł. Cena dla każdego uczestnika jest uzależniona od ilości osób w grupie.

Dodatkowych informacji udziela mgr Anna Kopczyńska (a.kopczynska@urk.edu.pl) tel. 12 662 54 13.
Zaświadczenia
W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak