O Studium

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

 

AKTUALNOŚCI


  Rejestracja na język obcy (studia II stopnia, 18/19Z)
Rejestracji na język obcy można dokonać za pośrednictwem witryny UL. Rejestracja dotyczy studentów studiów stacjonarnych II stopnia, którzy mają język obcy w semestrze zimowym (18/19Z). Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.
  Kurs języka specjalistycznego — English for Foresters
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kurs języka specjalistycznego (angielskiego) dla wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z leśnictwem na poziomie średnio zaawansowanym pt. English for Foresters. Rozpoczęcie kursu - październik 2018... [więcej]
  Olimpiada z języka angielskiego — laureaci
Z przyjemnością informujemy, iż laureatami tegorocznej XVI edycji Olimpiady Języka Angielskiego zostali... [więcej]
   Zaświadczenia
W zakładce "Do pobrania" dostępne są: zaświadczenie o zdaniu egzaminu końcowego i zaświadczenie o uzyskaniu zaliczenia z języka obcego.

 

WYDARZENIA


 

  

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak