O Studium
Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje liczne konkursy oraz olimpiady językowe dla Studentów Uniwersytetu Rolniczego, cieszące się dużym zainteresowaniem.
Od roku 2020 Studium Języków Obcych UR, jako partner ETS, oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom naszej uczelni możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu TOEIC w promocyjnej ofercie.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

Regulamin SJO

Do pobrania regulamin Studium Języków Obcych.

 

 

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52 – Dworek Janczewskiego
31-425 Kraków
+48 12 662-54-14
j.sjo@urk.edu.pl

mgr Marta Janda-Pająk
Kierownik Studium
+48 12 662-54-16
m.janda-pajak@urk.edu.pl

mgr Elżbieta Legutko
Zastępca Kierownika ds. dydaktycznych
+48 12 662-54-11
e.legutko@urk.edu.pl

mgr Joanna Lacheteau
Sekretariat Studium
+48 12 662-54-14
j.sjo@urk.edu.pl

dr inż. Karol Król
Koordynator USOS
+48 12 662-40-16
k.krol@urk.edu.pl
  Zespoły lektorów

Język angielski

Teachers open the door. You enter by yourself.
Chinese Proverb

 

Kierownik Zespołu – mgr Maria Szkutak, st. wykł. j. angielskiego
m.szkutak@urk.edu.pl

mgr Alicja Lasak, lektor j. angielskiego
alicja.lasak@urk.edu.pl

mgr Marta Janda-Pająk, wykładowca j. angielskiego
m.janda-pajak@urk.edu.pl

dr Elżbieta Kloc, wykładowca j. angielskiego
e.kloc@urk.edu.pl

mgr Małgorzata Maraj, lektor j. angielskiego
malgorzata.maraj@urk.edu.pl

mgr Anna Kosowska, lektor. j. angielskiego
a.kosowska@urk.edu.pl

mgr Elżbieta Legutko, wykładowca j. angielskiego
e.legutko@urk.edu.pl

mgr Grażyna Pilat-Kościńska, wykładowca j. angielskiego
grazyna.pilat-koscinska@urk.edu.pl

mgr Maria Pilch, wykładowca j. angielskiego
m.pilch@urk.edu.pl

mgr Natalia Pysz, wykładowca j. angielskiego
n.pysz@urk.edu.pl

mgr Aleksandra Szafarska, lektor j. angielskiego
a.szafarska@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Tatomir, wykładowca j. angielskiego
a.tatomir@urk.edu.pl

mgr Ewa Walaszczyk, wykładowca j. angielskiego
e.walaszczyk@urk.edu.pl


  Język niemiecki 

Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst.
Sprichwort aus Tschechien

Kierownik Zespołu – mgr Natalia Pysz, wykładowca j. angielskiego
n.pysz@urk.edu.pl
 
mgr Anna Kopczyńska, wykładowca j. niemieckiego
a.kopczynska@urk.edu.pl

mgr Mariusz Brzeziński, lektor j. niemieckiego
mariusz.brzezinski@urk.edu.pl


  Język francuski

Mener les hommes a la liberté veut dire les amener a dialoguer.
Karl Jaspers (1883-1969)

mgr Joanna Klimek, wykładowca j. francuskiego
j.klimek@urk.edu.pl

 


 

Język rosyjski

 

Русский язык не труднее и не легче любого другого языка. Достаточно выучить шесть падежей, семьдесят два окончания, три времени глаголов, сто правил и тысячу исключений — и всё будет в полном порядке: Вы заговорите по-русски и Вас поймут.
Валерий Алексеев

mgr Stefan Załucki, wykładowca j. rosyjskiego
ruzaluck@cyf-kr.edu.pl

mgr Dominika Dankiewicz, lektor j. rosyjskiego
d.dankiewicz@urk.edu.pl


 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak