O Studium
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prowadzi naukę języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego” Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje liczne konkursy oraz olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego, cieszące się dużym zainteresowaniem.
Od roku 2020 Studium Języków Obcych URK, jako partner ETS, oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom naszej uczelni możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu TOEIC w promocyjnej ofercie.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

Regulamin SJO

Do pobrania regulamin Studium Języków Obcych.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak