O Studium

REGULAMIN SJO

Do pobrania regulamin Studium Języków Obcych.

Studium Języków Obcych UR Kraków prowadzi naukę języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na różnych poziomach zaawansowania zgodnie z "Europejskim systemem opisu kształcenia językowego" Rady Europy.

Celem lektoratów jest czynne opanowanie przez studentów wybranego języka obcego w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, z jednoczesnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów.

Corocznie Studium organizuje olimpiady językowe dla studentów Uniwersytetu Rolniczego, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także egzamin The Europen Language Certificates (TELC) z języka angielskiego.

Dla chętnych Studium prowadzi komercyjne kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

Studium Języków Obcych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52 – Dworek Janczewskiego
31-425 Kraków
+48 12 662-54-14
j.sjo@urk.edu.pl

mgr Marta Janda-Pająk
Kierownik Studium
+48 12 662-54-16
m.janda-pajak@urk.edu.pl

mgr Elżbieta Legutko
Zastępca Kierownika ds. dydaktycznych
+48 12 662-54-11
e.legutko@urk.edu.pl

Maria Małecka
Sekretariat Studium
+48 12 662-54-14
j.sjo@urk.edu.pl

dr inż. Karol Król
Koordynator USOS
+48 12 662-40-16
k.krol[a]urk.edu.pl
  Zespoły lektorów

Język angielski

Teachers open the door. You enter by yourself.
Chinese Proverb

 

Kierownik Zespołu – mgr Maria Szkutak, st. wykł. j. angielskiego
m.szkutak@urk.edu.pl

mgr Alicja Grzesikowska, st. wykł. j. angielskiego
a.grzesikowska@urk.edu.pl

mgr Marta Janda-Pająk, st. wykł. j. angielskiego
m.janda-pajak@urk.edu.pl

mgr Alicja Kamińska, st. wykł. j. angielskiego
a.kaminska@urk.edu.pl

dr Elżbieta Kloc, st. wykł. j. angielskiego
e.kloc@urk.edu.pl

mgr Anna Kosowska, lektor. j. angielskiego
a.kosowska@urk.edu.pl

mgr Elżbieta Legutko, st. wykł. j. angielskiego
e.legutko@urk.edu.pl

mgr Maria Pilch, st. wykł. j. angielskiego
m.pilch@urk.edu.pl

mgr Natalia Pysz, st. wykł. j. angielskiego
n.pysz@urk.edu.pl

mgr Aleksandra Szafarska, lektor j. angielskiego
a.szafarska@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Tatomir, st. wykł. j. angielskiego
a.tatomir@urk.edu.pl

mgr Ewa Walaszczyk, st. wykł. j. angielskiego
e.walaszczyk@urk.edu.pl


  Język niemiecki 

Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst.
Sprichwort aus Tschechien


Kierownik Zespołu – mgr Anna Kopczyńska, st. wykł. j. niemieckiego
a.kopczynska@urk.edu.pl

mgr Anna Haber, st. wykł. j. niemieckiego
a.haber@urk.edu.pl

mgr Tadeusza Pisarek, st. wykł. j. niemieckiego
t.pisarek@urk.edu.pl

mgr Stefania Tyrpa, st. wykł. j. niemieckiego
s.tyrpa@urk.edu.pl  Język francuski

Mener les hommes a la liberté veut dire les amener a dialoguer.
Karl Jaspers (1883-1969)

mgr Joanna Klimek, st. wykł. j. francuskiego
j.klimek@urk.edu.pl

 


 

Język rosyjski

 

Русский язык не труднее и не легче любого другого языка. Достаточно выучить шесть падежей, семьдесят два окончания, три времени глаголов, сто правил и тысячу исключений — и всё будет в полном порядке: Вы заговорите по-русски и Вас поймут.
Валерий Алексеев

mgr Stefan Załucki, st. wykł. j. rosyjskiego
ruzaluck@cyf-kr.edu.pl

mgr Dominika Dankiewicz, lektor j. rosyjskiego
d.dankiewicz@urk.edu.pl


 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak