Dla Doktorantów

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

Egzaminy z języków obcych dla Doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 odbywają się na wydziałach UR w terminach ustalanych przez poszczególne Dziekanaty w konsultacji z Kierownikami Zespołów Językowych SJO.  Egzamin składa się w formie ustnej i obejmuje następujące części:

  1. Prezentacja kandydata (rozmowa z egzaminatorem, członkami komisji – dotycząca np. wykształcenia, miejsca i charakteru pracy zawodowej, planów na przyszłość związanych z karierą naukowo- badawczą, wykorzystania języka obcego w pracy, literatury specjalistycznej, prezentacji wygłaszanych podczas konferencji).
  2. Prezentacja pracy doktorskiej kandydata (krótkie omówienie najważniejszych zagadnień, możliwości zastosowania wyników pracy doktorskiej w praktyce).
  3. Dyskusja na temat przeczytanego artykułu popularno-naukowego, otrzymanego od egzaminatora o objętości strony A4. Ta część egzaminu sprawdza zrozumienie tekstu oraz umiejętność zwięzłego przedstawienia jego głównej problematyki.

Każdemu Doktorantowi przysługuje prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej z egzaminatorem. Celem konsultacji jest między innymi udzielenie dodatkowych informacji na temat formy i zakresu egzaminu.

Od roku 2020 doktoranci UR mogą przystąpić do egzaminu TOEIC® organizowanego przez SJO i tym samym mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu poświadczającego poziom biegłości języka angielskiego [więcej].

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak