Egzamin końcowy

EGZAMIN KOŃCZĄCY LEKTORAT NA I STOPNIU STUDIÓW
Studenci URK przystępują do egzaminu końcowego po czwartym semestrze lektoratu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich czterech semestrów języka. Ocena końcowa po czwartym semestrze jest średnią ważoną ocen z czterech semestrów języka (waga 2) oraz egzaminu (waga 3). Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej, zarówno z 4 semestru języka, jak i z egzaminu.

Egzaminy (na poziomie B2 i C1) obejmują efekty kształcenia z czterech semestrów i są prowadzone i oceniane według standardowej procedury wspólnej dla wszystkich języków. Egzamin ma formę pisemną i składa się z następujących części i ich przybliżonego udziału w pełnym egzaminie.

a. Czytanie ze zrozumieniem (jeden tekst ogólny, jeden tekst popularno-naukowy związany z kierunkiem studiów) – ok. 30%
b. Słuchanie ze zrozumieniem – 15-20%
c. Funkcjonalne użycie struktur gramatycznych i leksykalnych – 30-40%
d. Pisanie (np. cv, list motywacyjny) – 10-15%

Skala oceniania egzaminu:
100% – 90% – bdb,
89% – 80% – ponad db, db,
79% – 70% – ponad dst,
69% – 59% – dst.

Zaliczenie egzaminu na podstawie certyfikatu zewnętrznego lub uznania oceny.

W celu uznania egzaminu na podstawie certyfikatu lub oceny uzyskanej na innym kierunku studiów UR lub innej uczelni należy skontaktować się osobiście z lektorem prowadzącym lub Kierownikiem Zespołu na początku semestru.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak