Poprzednie sesje
Egzamin TOEIC® Listening and Reading 14 grudnia 2023
Za nami kolejna edycja cieszącego się popularnością w URK egzaminu TOEIC Listening and Reading. Egzamin TOEIC umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. W czwartek 14 grudnia 2023 roku do egzaminu przystąpiło 19 studentów naszej uczelni, wśród nich zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, reprezentujący następujące jednostki URK:
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – 2 osoby,
 • Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa – 3 osoby,
 • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny – 4 osoby,
 • Wydział Technologii Żywności – 5 osób,
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki – 3 osoby,
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR – 2 osoby.

Zdobycie certyfikatu językowego to dla uczestników egzaminu nie tylko informacja zwrotna o ich umiejętnościach językowych, ale też realne korzyści, takie jak możliwość uzyskania zwolnienia z części ogólnej lektoratu i egzaminu końcowego z języka obcego w trakcie studiów, jak również otwarcie nowych możliwości do nauki lub pracy w międzynarodowym środowisku i za granicą. Wraz ze zdającymi czekamy na wyniku egzaminu i liczymy, że będą dla wszystkich satysfakcjonujące!

Serdecznie zapraszamy na egzamin TOEIC w semestrze letnim 2023/2024.


 
Egzamin TOEIC z języka angielskiego 10 maja 2023
Egzamin TOEIC cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i pracowników, odkąd zaczął być organizowany corocznie od 2020 roku, z roczną przerwą ze względu na pandemię COVID-19. W dniu 10 maja 2023 r. do egzaminu TOEIC z języka angielskiego przystąpiło 27 studentów naszej Uczelni. Egzamin TOEIC w tym roku okazał się najbardziej popularny pośród studentów: Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Technologii Żywności. Do egzaminu przystąpili również studenci z wydziałów: Inżynierii Środowiska i Geodezji, Leśnego, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Rolniczo-Ekonomicznego. Szczegółowe zestawienie w tabeli:
 

Wydział

Liczba zdających

Biotechnologii i Ogrodnictwa

8 (1 osoba z biotechnologii)

Inżynierii Produkcji i Energetyki

7

Technologii Żywności

6

Inżynierii Środowiska i Geodezji

3 (1 osoba z geodezji)

Leśny

1

Hodowli i Biologii Zwierząt

1

Rolniczo-Ekonomiczny

1

 

 
Wyniki egzaminu TOEIC w semestrze letnim 2021/2022
35% zdających potwierdziło znajomość języka angielskiego na poziomie C1, a 50% uzyskało wynik na poziomie B2. Ogółem 85% studentów uzyskało zwolnienie z części ogólnej lektoratu oraz z egzaminu końcowego z języka obcego. Radosław Tamang (WTŻ) zdobył maksymalną liczbę punktów, tj. 990/990! Tuż za nim uplasowali się Maciej Zięba (WHIBZ) z wynikiem 985/990 oraz ex æquo Jagoda Bieńkowska (WBiO) – 980/990 punktów i Katarzyna Belniak (WHIBZ) – 980/990 punktów. Serdecznie gratulujemy!
Mamy nadzieję, że wyniki są satysfakcjonujące dla wszystkich zdających. Zapraszamy na następną edycję egzaminu TOEIC w semestrze zimowym 2022/2023!

 
EGZAMIN TOEIC Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 11 maja 2022
Od stycznia 2020 roku na mocy umowy partnerskiej z Educational Testing Services Global Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest akredytowanym partnerem ETS z uprawnieniami do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów sprawdzających biegłość języka angielskiego. Organizacyjna strona egzaminu leży po stronie Studium Języków Obcych UR, które jest jednocześnie centrum egzaminacyjnym TOEIC®,  gdyż wszyscy jej etatowi nauczyciele akademiccy nauczający języka angielskiego są certyfikowanymi egzaminatorami zaznajomionymi z  przepisami i procedurami egzaminacyjnymi.
 
Do egzaminu przystępują zarówno studenci, doktoranci jak i pracownicy naszej uczelni, gdyż posiadanie międzynarodowego certyfikatu językowego jest często warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o uczestnictwo w wymianach studenckich typu ERASMUS, stażach na zagranicznych uczelniach, awansie zawodowym czy przyjęciu do pracy w wielu instytucjach. Ponadto egzamin TOEIC® znajduje się na liście ministerialnej egzaminów uznanych jako równoważne z egzaminem doktorskim.

W przeciwieństwie do innych egzaminów międzynarodowych, które sprawdzają znajomość języka na ściśle określonym poziomie (FCE, CAE, CPE), egzamin TOEIC® jest adresowany do kandydatów o różnym stopniu zaawansowania, gdyż wynik egzaminu wyrażony w punktach odzwierciedla poziom zaawansowania. Na egzaminie  można zdobyć maksymalnie 990 punktów.

Pomimo faktu, że egzamin jest płatny, do Studium Języków Obcych zgłasza się corocznie około 20-30 osób. Znakomita większość z nich prezentuje poziom B2 i C1, co świadczy o bardzo dobrej lub biegłej znajomości języka. W maju 2022 roku do egzaminu przystąpiło 20 osób z następujących wydziałów:
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt – 7 osób;
 • Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa – 5 osób;
 • Wydział Rolno-Ekonomiczny – 2 osoby;
 • Wydział Technologii Żywności – 2 osoby;
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki – 1 osoba;
 • Wydział Weterynarii – 1 osoba;
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji – 1 osoba;
 • Wydział Leśny – 1 osoba.

Mamy nadzieję, że wszyscy przystępujący do egzaminu zdali go na satysfakcjonującym ich poziomie. O wynikach poinformujemy Państwa po uzyskaniu informacji zwrotnej z ETS.
Wszystkich zainteresowanych egzaminem zachęcamy do kontaktu ze Studium Języków Obcych UR w Krakowie przy Alei 29-Listopada 52 oraz do odwiedzenia strony Studium, na której znajdziecie Państwo wiele pożytecznych informacji dotyczących nie tylko egzaminu TOEIC®, ale również naszej działalności dydaktycznej. Serdecznie zapraszamy!


Druga edycja egzaminu TOEIC Listening and Reading
3 grudnia 2021 odbyła się druga edycja egzaminu TOEIC Listening and Reading w naszym Studium. W sesji zimowej wzięło udział 20 uczestników pragnących sprawdzić swoje kompetencje językowe. 75% osób osiągnęło pułap wymagany do uzyskania zwolnienia z egzaminu końcowego po lektoracie z języka obcego. Serdecznie gratulujemy! Na tym tle wyróżniają się trzy osoby, które uzyskały wynik odpowiadający biegłości językowej na poziomie C1. Pani Natalia Mika, studentka trzeciego roku WBIO, uzyskała maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia na egzaminie tj. 990/990. Brawo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji egzaminu TOEIC w maju 2022. Warto przyłożyć się do nauki języka w zimie i spróbować swoich sił w sesji majowej.


Pierwsza edycja egzaminu TOEIC semestr letni 2021
Dnia 19 maja 2021 roku w Studium Języków Obcych w Dworku Janczewskiego przy Alei 29-Listopada 52 odbyła się pierwsza edycja egzaminu TOEIC. Egzamin cieszył się dużym zainteresowaniem. Do egzaminu przystąpiło 29 studentów oraz jeden pracownik URK. Najliczniej reprezentowane były kierunki studiów: Architektura Krajobrazu i Biotechnologia. Udział studentów poszczególnych wydziałów/kierunków studiów był następujący:

Wydział/specjalność/kierunek studiów

Liczba uczestników

Architektura Krajobrazu

5

Biotechnologia

5

Hodowla i Biologia Zwierząt

4

Technologia Żywności

4

W. Inżynierii Produkcji i Energetyki

4

Weterynaria

2

Ekonomia

1

Geodezja i Kartografia

1

Inżynieria Środowiska

1

Ochrona Środowiska

1

W. Leśny

1

Pracownicy URK

1

 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom uzyskania znakomitych rezultatów. Aż 13 osób na 31 przystępujących do egzaminu (42%) osiągnęło pułap powyżej 900 punktów na 990 możliwych. Studentka II roku Weterynarii osiągnęła 100% poprawnych odpowiedzi uzyskując 990 punktów!!! 11 osób (35%) zdobyło 730p. potwierdzający znajomość języka na poziomie B2. 7 osobom udało się osiągnąć wynik na poziomie B1. Zapraszamy na kolejne edycje egzaminu TOEIC w SJO!

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak