Wybór języka
REJESTRACJA NA JĘZYK OBCY

Rejestracja na język obcy dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych oraz studentów II stopnia studiów stacjonarnych rozpoczynających lektorat z języka obcego. Rejestracja nie dotyczy studentów studiów niestacjonarnych. Rejestracji można dokonać w systemie USOSweb zgodnie z poniższymi zasadami.

Studia I stopnia

Poziomy nauczania:
Każdy student uczy się obowiązkowo jednego języka obcego mając do dyspozycji następujące poziomy:
B1 — średnio zaawansowany,
B2 — średnio zaawansowany wyższy,
C1 — zaawansowany.
 

Studia II stopnia

Lektorat z języka obcego na studiach II stopnia jest realizowany na poziomie B2 dla studentów kontynuujących naukę danego języka.


Kryteria wyboru poziomu grupy językowej na studiach stacjonarnych I stopnia

Uwaga!
Studenci Uniwersytetu Rolniczego mają wiele możliwości uczestniczenia w programach stypendialnych odbywających się w uczelniach zagranicznych — program Erasmus i podobne. Jednym z warunków kwalifikacji jest potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie B2 i dlatego Studium Języków Obcych sugeruje, aby przy wyborze poziomu lektoratu kandydaci starannie wybierali odpowiednie dla siebie grupy.

Język angielski
Rejestracja do grupy językowej odbywa się na podstawie wyników procentowych uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Poziom B1 — dla studentów, którzy uzyskali do 89% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.

Poziom B2 — dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 90% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i dla studentów, którzy zdali pisemny egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

Poziom C1 — dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 70% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym.

Język niemiecki
Nauka języka niemieckiego odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Język francuski
Nauka języka francuskiego odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Język rosyjski
Nauka języka rosyjskiego odbywa się w grupach międzywydziałowych.
Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.


Informacja dla osób, które zdawały tzw. "starą maturę"
Studenci wpisują się do grupy zgodnie z własną samooceną umiejętności językowych.


Wybór języka na studiach niestacjonarnych
Wybór języka i przydział do grup językowych odbywa się podczas pierwszego zjazdu.
Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się w USOSweb.
Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji grup językowych.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak