TOEIC®

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podpisał w styczniu 2020 roku umowę partnerską z Educational Testing Services Global i został akredytowanym partnerem ETS z uprawnieniami do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów sprawdzających biegłość języka angielskiego. Znajomość języka zostaje potwierdzona międzynarodowym certyfikatem.

Studium Języków Obcych UR, jako partner ETS, oferuje studentom, doktorantom oraz pracownikom naszej uczelni możliwość uzyskania certyfikatu TOEIC® Listening and Reading. Cena egzaminu wraz z certyfikatem wynosi w semestrze zimowym (23/24) 375zł dla studentów i pracowników URK. Sesje egzaminacyjne będą organizowane w SJO po zgłoszeniu się min. 12 chętnych. Przy mniejszej ilości zgłoszeń studenci zostaną przekierowani do otwartego ośrodka ETS Global w Krakowie. Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o kontakt z SJO.

W przypadku uzyskania, odpowiednio dla poziomu lektoratu, min. 750 punktów (poziom B2), 930 punktów (poziom C1) na egzaminie TOEIC L&R, student jest zwolniony z części lektoratu obejmującej język ogólny oraz z egzaminu końcowego z języka z obcego. Zwolnienie z części lektoratu tak, jak w przypadku innych egzaminów musi być potwierdzone certyfikatem.

Możliwości zastosowania certyfikatu TOEIC®
ZALICZENIE LEKTORATU
W SJO UR test TOEIC® z odpowiednim wynikiem jest równoważny z zaliczeniem części lektoratu oraz egzaminu końcowego z języka angielskiego.
ZNALEZIENIE PRACY
Dodaj wynik testu TOEIC® do swojego CV, pokaz przyszłemu pracodawcy jak wiele potrafisz.
AWANS ZAWODOWY
Odpowiednia znajomość języka angielskiego może ułatwić awans lub pozwolić uczestniczyć w projektach międzynarodowych.

Najważniejsze atuty testu TOEIC®

  • dostarcza informacji o liczbie uzyskanych punktów wraz z opisem umiejętności,
  • nie wymaga deklarowania poziomu przez zdającego przed przystąpieniem do testu,
  • wysoka wiarygodność wyników pozwala na pomiar postępów w nauce,
  • wyniki testów cenione przez pracodawców na całym świecie.

Format egzaminu TOEIC Listening & Reading:

Listening Comprehension
45 minut – 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I – Interpretacja fotografii

10 zadań 

Sekcja II – sytuacje pytanie-odpowiedź

30 zadań

Sekcja III – 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań

Sekcja IV – 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej

30 zadań

Reading Comprehension
75 minut – 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja V – uzupełnianie zdań 

40 zadań

Sekcja VI – uzupełnianie tekstów

12 zadań

Sekcja VII – pytania do pojedynczych tekstów
– pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą

28 zadań

20 zadań

 

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Przygotowanie do egzaminu:
Przed przystąpieniem do egzaminu zachęcamy do przejrzenia wersji demonstracyjnej testu oraz wykonania krótkiego Placement Testu, do których linki podajemy poniżej:

 

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak