The European Language Certificates

TELC to egzamin z języka angielskiego dający certyfikat na poziomie  B2 uznawany w krajach Unii Europejskiej (The European Language Certificates – telc). Zapraszamy do wzięcia udziału w egzaminie osoby pragnące potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że certyfikaty językowe TELC są oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego  w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służb cywilnych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r) oraz honorowane przez pracodawców jak i uczelnie wyższe w kraju i za granicą. Dodatkowo zdanie egzaminu TELC zwalnia naszych studentów z egzaminu końcowego z języka angielskiego na pierwszym stopniu studiów.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje rozumienie autentycznego tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedź pisemną. Część ustna odbywa się w parach i sprawdza umiejętność prezentacji, dyskusji i rozmowy w języku angielskim. Przykładowe testy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.telc.net.pl/           

 

Wszelkie informacje dostępne są w Studium Języków Obcych UR,   ul. Św.Marka 37, tel.  012 422 45 94 w. 108, mail: maria.szkutak@urk.edu.pl       

Serdecznie zapraszamy!

 

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, arabski i turecki.

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy — Common European Framework of Reference (CEFR). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.

Certyfikaty telc można uzyskać w ponad 3300 centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w większości krajów Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

 

UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW TELC

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.05.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U.nr.96 certyfikaty językowe TELC /poziom B2 dla 8 języków/ są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Więcej informacji na stronie www.telc.net, próbne testy z języka angielskiego do pobrania znajdują się pod adresem www.telc.net/en/candidates/exam-preparation.html

 

Egzaminy TELC w Polsce przeprowadzają - partnerzy WBT:

  • Uniwersytet Łódzki
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • UMCS — Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w Lublinie oraz liczne Ośrodki Egzaminacyjne /wśród nich — Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie/

 

EGZAMINY TELC W NASZEJ UCZELNI

Studium Języków Obcych od roku 2003 organizuje egzamin TELC z języka angielskiego na poziomie B1 i B2, do którego dotychczas przystępowali zarówno studenci, jak i pracownicy naszej Uczelni.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Testy pisemne poprawiane są w Centrum we Frankfurcie nad Menem, natomiast część ustną egzaminu przeprowadzają i oceniają nasi licencjonowani egzaminatorzy - lektorzy języka angielskiego.

Studium Języków Obcych prowadzi także kursy komercyjne, przygotowujące do egzaminu TELC B2, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów. Podobnie jest z kursami komercyjnymi z innych języków: francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
ul. św. Marka 37
31-024
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 422 45 94
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak