Kontakt

Lokalizacja: Studium Języków Obcych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dworek Janczewskiego
al. 29 Listopada 52, 31-425 Kraków

+48 12 662-54-14
j.sjo@urk.edu.pl

Adres do korespondencji: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Studium Języków Obcych
al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Sekretariat SJO
Anna Socha
Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45 do 15:45
+48 12 662-54-14
j.sjo@urk.edu.pl

mgr Marta Janda-Pająk
Kierownik SJO
+48 12 662-54-16
m.janda-pajak@urk.edu.pl

mgr Elżbieta Legutko
Zastępca kierownika ds. dydaktycznych
+48 12 662-54-11
e.legutko@urk.edu.pl

mgr Maria Szkutak
Kierownik zespołu lektorów języka angielskiego
+48 12 662-54-11
m.szkutak@urk.edu.pl

mgr Natalia Pysz
# Kierownik zespołu lektorów języków: niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i polskiego dla obcokrajowców
+48 12 662-54-12
n.pysz@urk.edu.pl

dr inż. Karol Król, prof. URK
Koordynator USOS
MS Teams
k.krol@urk.edu.pl
 Zespół lektorów języków: angielskiego i polskiego dla obcokrajowców

mgr Maria Szkutak, wykładowca j. angielskiego – kierownik zespołu
pokój XI (2 piętro)
+48 12 662-54-11
m.szkutak@urk.edu.pl

mgr Marta Janda-Pająk, wykładowca j. angielskiego
pokój 2 (parter)
+48 12 662-54-16
m.janda-pajak@urk.edu.pl

dr inż. Elżbieta Kloc, wykładowca j. angielskiego
pokój XI (2 piętro)
+48 12 662-54-13
e.kloc@urk.edu.pl

mgr Alicja Lasak, lektor j. angielskiego i polskiego dla obcokrajowców
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
alicja.lasak@urk.edu.pl

mgr Elżbieta Legutko, wykładowca j. angielskiego
pokój XI (2 piętro)
+48 12 662-54-11
e.legutko@urk.edu.pl

mgr Grażyna Pilat-Kościńska, wykładowca j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
grazyna.pilat-koscinska@urk.edu.pl

mgr Maria Pilch, wykładowca j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
m.pilch@urk.edu.pl

mgr Natalia Pysz, wykładowca j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
n.pysz@urk.edu.pl

mgr Aleksandra Szafarska, wykładowca j. angielskiego i hiszpańskiego
pokój XIII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
a.szafarska@urk.edu.pl

mgr Agnieszka Tatomir, wykładowca j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
a.tatomir@urk.edu.pl

mgr Ewa Walaszczyk, wykładowca j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
e.walaszczyk@urk.edu.pl

mgr Urszula Bukowska-Pelc, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
urszula.bukowska-pelc@urk.edu.pl

mgr Marzena Dziadzio, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
marzena.dziadzio@urk.edu.pl

dr Katarzyna Działowy, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
katarzyna.dzialowy@urk.edu.pl

mgr Łukasz Troszczyński, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
lukasz.troszczynski@urk.edu.pl

mgr Anna Kosik-Roczkalska, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
anna.kosik-roczkalska@urk.edu.pl

mgr Paulina Hopciaś, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
paulina.hopcias@urk.edu.pl

mgr Patrycja Podsiedlińska, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
patrycja.podsiedlinska@urk.edu.pl

dr Małgorzata Maraj, lektor j. angielskiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
malgorzata.maraj@urk.edu.pl


 # Zespół lektorów języków: niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i polskiego dla obcokrajowców

mgr Aleksandra Szafarska, wykładowca j. angielskiego i hiszpańskiego
pokój XIII (2 piętro)
+48 12 662-54-13
a.szafarska@urk.edu.pl

mgr Ilona Rudka, lektor j. hiszpańskiego
pokój XIII (2 piętro)
+48 12 662-54-13
ilona.rudka@urk.edu.pl

mgr Mariusz Brzeziński, wykładowca j. niemieckiego
pokój XII (2 piętro)
+48 12 662-54-12
mariusz.brzezinski@urk.edu.pl

mgr Anna Wójtowicz, lektor j. rosyjskiego i polskiego dla obcokrajowców
pokój XIII (2 piętro)
+48 12 662-54-13
anna.wojtowicz2@urk.edu.pl

mgr Anna Kopczyńska, wykładowca j. niemieckiego
pokój XIII (2 piętro)
+48 12 662-54-13
a.kopczynska@urk.edu.pl

mgr Stefan Załucki, wykładowca j. rosyjskiego
pokój XIII (2 piętro)
+48 12 662-54-13
ruzaluck@cyf-kr.edu.pl

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak