Konkurs na prezentację
IV edycja Konkursu na prezentację w języku obcym 2023/2024
 
W dniu 17.01.2024 odbył się finał Konkursu na najlepszą prezentację w języku obcym organizowany przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ze względu na duże zainteresowanie studentów konkurs odbył się w tym roku w gościnnych progach Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, dzięki czemu konkurs mogli obserwować nie tylko zaproszeni goście, jury oraz uczestnicy finału, ale również licznie przybyła publiczność kibicująca swoim koleżankom i kolegom. Galeria fotografii.
 
Warto podkreślić, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów, ale również władz Uczelni – w tym roku  swoją obecnością zaszczycili nas: Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK; Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Biotechnologiii Ogrodnictwa – dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK; Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej  prof. dr hab. wet. Kazimierz Tarasiuk oraz Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK.
W tegorocznym finale konkursu przedstawiono 11 prezentacji z następujących wydziałów i kierunków:
  • Weterynaria 3 prezentacje,
  • Leśnictwo – 2 prezentacje,
  • Ochrona Środowiska – 2 prezentacje,
  • Biotechnologia – 1 prezentacja,
  • Architektura krajobrazu – 1 prezentacja,
  • Browarnictwo – 1 prezentacja,
  • Inżynieria Środowiska – 1 prezentacja.
W swoich prezentacjach studenci przybliżyli nam następującą tematykę:

Uczestnik, Wydział

Tematyka prezentacji

Maria Dąbrowska, Weterynaria

Woluntariat w schronisku dla zwierząt, stwarzający możliwości zdobywania wiedzy zawodowej, pomocy zwierzętom i rozwijania pasji

Oskar Jakubowski, Biotechnologia

Mykologia i  jej praktyczne zastosowanie w takich dziedzinach jak rekultywacja terenów poprzemysłowych np. skażonych ropą, produkcji kompostu, materiałów budowlanych

Artur Jasica, Inżynieria Środowiska

Gospodarka ściekami na przestrzeni wieków,  jej ewolucja oraz

przyszłość

Tomasz Koziara, Browarnictwo

Program Erasmus+  praktyczny poradnik jak uporać się z biurokracją i jak z niego skorzystać pod względem zawodowym

Anna Majewska, Leśnictwo

Badania Koła Naukowego Leśników nad chorobami igieł sosny rosnących na wybrzeżu Bałtyku i sadzonych tam w celu umacniania wydm

Zuzanna Malik, Weterynaria

Dobroczynny wpływ zwierząt na zdrowie ludzkie

Paulina Oleszek, Ochrona Środowiska

Gospodarka odpadami i jej przetwarzanie w firmie McDonald w Polsce

Maja Szopińska, Weterynaria

Zdobycie praktycznej wiedzy weterynaryjnej w schronisku dla zwierząt w Costa Rica

Dawid Wawszkiewicz, Ochrona Środowiska

Wynalazki przyjazne środowisku takie jak alternatywna metoda produkcji energii, opony o długim okresie przydatności, wykorzystanie okien jako paneli słonecznych

Łukasz Wolański, Architektura Krajobrazu

10 najlepszych placów zabaw na świecie

Leonard Zacharski, Leśnictwo

Muzyka i sygnały myśliwskie zilustrowane ich odegraniem na rogach myśliwskich

 
Po długich i burzliwych dyskusjach jury nagrodziło następujących uczestników:
Oskara Jakubowskiego – w kategorii lingwista
purysta;
Maję Szopińską – w kategorii mój projekt;
Paulinę Oleszek – w kategorii charyzmatyczny mówca.
Artur Jasica otrzymał wyróżnienie za oryginalne przedstawienie tematyki gospodarki ściekowej.

Wszystkie finałowe prezentacje były niezwykle zróżnicowane 
różnice dotyczyły tematyki jak i sposobu prezentacji. Wśród uczestników byli urodzeni mówcy, osoby potrafiące przedstawić temat w ciekawy, nieszablonowy i pełen humoru sposób oraz prawdziwe zadatki na naukowców pragnących zgłębić interesujący ich temat.

We wszystkich prezentacjach widoczna była olbrzymia pasja i ogromne zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów jak również dobry lub bardzo dobry poziom znajomości języka obcego. Cieszy nas, jako nauczycieli akademickich fakt, że nasi studenci i absolwenci to osoby kompetentne, które znajdują satysfakcję w tym czym się zajmują jak i dziedzinie, w której  będą w przyszłości pracować. Nie bez znaczenia jest też dobra znajomość języka obcego, bez której trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie na wymagającym, współczesnym rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy na V edycję konkursu w przyszłym roku!
 

 
III edycja Konkursu na najlepszą prezentację w języku obcym 2022/2023
 
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowało w dniu 12.01.2023 – III Ogólnouczelniany Konkurs na Najlepszą Prezentację w Języku Obcym. Konkurs adresowany był do studentów stacjonarnych naszej Uczelni uczęszczających na IV semestr lektoratu w roku akademickim 2022/2023.
 
#

Aby wziąć udział w finale konkursu studenci przeszli przez dwuetapowe eliminacje. W pierwszym etapie każda grupa językowa wspólnie z lektorem prowadzącym zajęcia wybrała najlepsze prezentacje w drodze głosowania. Do drugiej tury lektorzy Studium Języków Obcych zakwalifikowali 10 wyróżniających się prezentacji, które były następnie oceniane przez jury w finałowym etapie konkursu.

W tegoroczne edycji wygłoszono prezentacje na następujące tematy:
#

Przyznano trzy równorzędne pierwsze nagrody:
– W kategorii Mój Projekt nagrodę zdobyła prezentacja Tarantula as a pet  Pani Nataszy Bury, studentki Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.
– W kategorii Charyzmatyczny Mówca doceniono wystąpienie Forest, forester, forest ranger – facts and myths  Pani Moniki Pater, studentki Wydziału Leśnego.
– W kategorii Lingwista-Purysta nagrodę otrzymała prezentacja Platelet-rich plasma wygłoszona przez Panią Barbarę Sołtys, studentkę Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Wyróżniono również prezentację What would happen if everyone ate like Polish people Pani Emilii Gierat, studentki Wydziału Technologii  Żywności.

Warto podkreślić, że konkurs cieszy się  coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród studentów, ale również władz Uczelni – w tym roku  swoją obecnością zaszczycili nas: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK;  zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej dr hab. wet. Izabela Krakowska, profesor URK; Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK; Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa dr hab. inż. Ewa Grzebelus, prof. URK;  Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt dr inż. Marta Basiaga.

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom.
 

 
II edycja Konkursu na najlepszą prezentację w języku obcym 2021/2022
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zorganizowało w dniu 13 stycznia 2022 II ogólnouczelniany konkurs na prezentację w języku obcym. Konkurs adresowany był do studentów stacjonarnych naszej Uczelni uczęszczających na IV semestr lektoratu w roku akademickim 2021/2022.
 
# #

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – do pierwszego etapu konkursu zgłoszono ponad 40 prezentacji wybranych w drodze głosowania przez studentów poszczególnych grup wspólnie z lektorem prowadzącym zajęcia. Do drugiego, finałowego etapu lektorzy Studium Języków Obcych zakwalifikowali 11 prezentacji w języku angielskim i 2 w języku niemieckim. Wyłonieni finaliści reprezentowali następujące wydziały: Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki – 3 osoby, po 2 osoby z wydziałów: Biotechnologii i Ogrodnictwa, Rolniczo-Ekonomicznego i Leśnego oraz po 1 osobie z Inżynierii Środowiska i Geodezji, Technologii Żywności, Hodowli i Biologii Zwierząt, oraz Weterynarii.

Finaliści przygotowali prezentacje o następującej tematyce:
 

WYDZIAŁ

TEMATYKA PREZENTACJI

Inżynierii Produkcji i Energetyki

1. Odnawialne źródła energii

2. Systemy składowania odpadów

3. Zwiększenie bezpieczeństwa dróg i pojazdów drogowych

Biotechnologii i Ogrodnictwa

1. Zastosowanie biotechnologii

2. Ogrody społeczne na Salwatorze

Rolno-Ekonomiczny

1. Zrównoważona konsumpcja

2. Logistyka – prelegent się nie zgłosił

Leśny

1. Sowy – nocni łowcy

2. Pokrzywa na kuchennym stole

Inżynierii Środowiska i Geodezji

Architektura krajobrazu w przyszłości

Technologii Żywności

Kuchnia hiszpańska

Hodowli i Biologii Zwierząt

Zmysły konia

Weterynarii

Życie erotyczne zwierząt

 
W dniu 13 stycznia 2022 odbył się ostatni, finałowy etap konkursu, któremu z zainteresowaniem przyglądali się zaproszeni goście. W tej edycji konkursu swoją obecnością zaszczycili nas: Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR, Prodziekan Wydziału Leśnego ds. Dydaktycznych i Studenckich dr hab. inż. Maciej Pach, prof. UR oraz Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Technologii Żywności prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć. Ze względu na przepisy epidemiczne nie było w sali zaproszonej publiczności i w związku z tym nagroda publiczności nie została przyznana.
Wystąpieniom studentów w finale towarzyszyły olbrzymie emocje. Mimo zdenerwowania uczestnicy zdołali opanować tremę i zaprezentować swoje tematy w sposób profesjonalny.  Rzetelnie przygotowanie  prezentacji zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym sprawiło, że ich poziom był bardzo wyrównany.
Prezentacje oceniane były przez jury złożone z lektorów Studium Języków Obcych. Ze względu na wysoki poziom prezentacji oraz ich niezwykle zróżnicowaną formę wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne a dyskusja dotycząca przyznania nagród długa i burzliwa.
 
Ostatecznie za najlepsze uznano następujące prezentacje:
I miejsce – prezentacja na temat biotechnologii,
II miejsce – prezentacja na temat sów (w języku niemieckim),
III miejsce – prezentacja na temat życia erotycznego zwierząt,
IV miejsce – prezentacja o ogrodach na Salwatorze.
 
Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału etapu zostali nagrodzeni oceną bardzo dobrą za zaliczenie IV semestru lektoratu. Finalistom przyznano również nagrody finansowe.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Cieszy nas również fakt, że pomimo, iż jest to dopiero II konkurs – liczba chętnych do uczestniczenia w nim wzrosła o 30% w stosunku do poprzedniej edycji! Mimo przyznania nagród tylko czterem osobom, w  konkursie nie było przegranych – samo zakwalifikowanie się do finału świadczyło o wysokim poziomie prezentacji i dobrej, komunikatywnej znajomości języka obcego. My lektorzy języków obcych, z olbrzymią dumą i radością obserwowaliśmy wystąpienia naszych studentów. Chwile takie jak ta dodają nam skrzydeł i motywują do dopasowania metod i treści nauczania do rzeczywistych potrzeb studentów związanych z rozwijaniu zainteresowań naukowych oraz współpracy międzynarodowej z innymi ośrodkami akademickimi na świecie.

Zachęcamy wszystkich studentów do spróbowania swoich sił w następnej edycji konkursu! Do zobaczenia za rok.
 
 

 
I edycja Konkursu na prezentację w języku obcym 2020/2021
 
16 stycznia 2020 w Studium Języków Obcych UR odbyła się I edycja Konkursu na prezentację w języku obcym. Do finału zakwalifikowało się 11 prezentacji, w tym 3 prezentacje w języku niemieckim i 8 prezentacji w języku angielskim. Tematyka była bardzo różnorodna, od hodowli ras piesków japońskich, poprzez szczegółową i z pasja opowiedzianą historię siekiery, komórki macierzyste, ruch antyszczepionkowy aż po podróż kulinarną po Kornwalii. Studenci zaprezentowali bardzo wysoki poziom zarówno językowy jak i w zakresie znajomości prezentowanego tematu.
 
Lista laureatów:
I miejsce
Michała Rekies, student III roku Biotechnologii, za prezentację Vaccine Hesitancy.
II miejsce
Karkoszka Aneta, studentka III roku Wydziału Technologii Żywności, za prezentację Cornish Local Products.
III miejsce
Kamila Bednarek, studentka III roku WHIBZ, za prezentację Native Japanese Dog Breeds.

 
Zdjęcie pamiątkowe
 
 
Przyznaliśmy również nagrodę specjalną, którą otrzymała Michalina Sypka z WBiO oraz 2 nagrody publiczności, które powędrowały do Patryka Romerowicza z WIŚiG za prezentację o fotogrametrii  i Adama Górskiego z WL a prezentację o siekierach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak