Wybór języka
REJESTRACJA NA JĘZYK OBCY
  • Rejestracja żetonowa na język obcy dotyczy studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy nie rozpoczęli jeszcze lektoratu. 
  • Student rozpoczynający lektorat wybiera zajęcia z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego, pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku i formie kształcenia.
  • Studenci studiujący równolegle na dwóch kierunkach na różnych latach studiów mają obowiązek rejestracji do grup językowych przypisanych do danych kierunków.
  • Studenci posiadający certyfikat językowy mają obowiązek dokonać rejestracji i na pierwszych zajęciach przedstawić lektorowi oryginał certyfikatu w celu ewentualnego zwolnienia z języka ogólnego (szczegóły: https://sjo.urk.edu.pl/index/site/5870).
  • Rejestracji można dokonać w systemie USOSweb, po otrzymaniu wirtualnych żetonów zgodnie z poniższymi zasadami. Żetony przyznawane są w dziekanatach.

Studia I stopnia

Kryteria wyboru poziomu grupy językowej na studiach I stopnia

Studenci Uniwersytetu Rolniczego mają wiele możliwości uczestniczenia w programach stypendialnych odbywających się w uczelniach zagranicznych – program Erasmus+ i podobne. Jednym z warunków kwalifikacji jest potwierdzona znajomość języka obcego na poziomie B2 i dlatego Studium Języków Obcych sugeruje, aby przy wyborze poziomu lektoratu kandydaci starannie wybierali odpowiednie dla siebie grupy.

Język angielski
Rejestracja do grupy z języka angielskiego odbywa się na podstawie procentowych wyników uzyskanych na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub na maturze dwujęzycznej.

Poziomy dla języka angielskiego:
B2
 – średnio zaawansowany – dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 60% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym.
C1 – zaawansowany – dla studentów, którzy otrzymali co najmniej 60% na pisemnym egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym lub przystąpili do matury dwujęzycznej.

Język niemiecki
Nauka języka niemieckiego odbywa się w grupach międzywydziałowych. Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Język hiszpański
Nauka języka hiszpańskiego odbywa się w grupach międzywydziałowych. Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.

Język rosyjski
Nauka języka rosyjskiego odbywa się w grupach międzywydziałowych. Przydział do grupy językowej według stopnia zaawansowania odbywa się na pierwszych zajęciach.


Informacja dla osób, które zdawały tzw. „starą maturę”
Studenci wpisują się do grupy zgodnie z własną samooceną umiejętności językowych.


Studia II stopnia

Lektorat z języka obcego na studiach II stopnia jest realizowany na poziomach B2+ oraz C1 dla studentów kontynuujących naukę danego języka.


Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji grup językowych.


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak