USOS

USOS — Uniwersytecki System Obsługi Studiów, wdrażany przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie od marca 2007 roku. Jest to oprogramowanie komputerowe zarządzające informacjami związanymi z organizacją studiów w Uczelni. Dane zawarte w systemie mają służyć studentom, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji. Niektóre informacje w systemie są dostępne dla wszystkich internautów, np. katalogi programów studiów czy przedmiotów, inne dotyczące przebiegu studiów są dostępne po zalogowaniu przez uprawnionych użytkowników (studentów i pracowników). Każdy użytkownik posiada własny identyfikator i hasło, przydzielone przez dziekanat.


  Wpisywanie do grup (dotyczy studentów przyjętych na I rok studiów)

Osoby przyjęte na I rok studiów są zobowiązane do wpisania się do grupy językowej w systemie USOS zgodnie z ustanowionymi zasadami [więcej].


  Informacja dla osób, które zdawały tzw. "starą maturę"

Studenci wpisują się do grupy zgodnie z własną samooceną umiejętności językowych.


  Wybór języka na studiach niestacjonarnych

Wybór języka i przydział do grup językowych odbywa się podczas pierwszego zjazdu.

Studenci studiów niestacjonarnych nie rejestrują się w USOS-ie.


  Nie tworzymy grup początkujących z języka angielskiego!

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak