Komercyjne kursy językowe

 Kurs językowy ENGLISH FOR FORESTERS 2018-2019

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kurs języka specjalistycznego dla leśników  na poziomie średnio zaawansowanym pt. English for Foresters. Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów weekendowych — 56 godzin zajęć przeznaczonych jest na zapoznanie się z podstawową  angielską terminologią z zakresu leśnictwa, 24 godzin poświęcone będzie na  zapoznanie z najnowszymi trendami w leśnictwie oraz zajęcia warsztatowe i panele prowadzone przez specjalistów z dziedziny leśnictwa.

Terminarz zjazdów:

ZJAZD 1:  6-7.10
ZJAZD 2:  20-21.10
ZJAZD 3:  24-25.11
ZJAZD 4: 8-9.12
ZJAZD 5:  5-6.01
ZJAZD 6:  19-20.01
ZJAZD 7:  2-3.02
ZJAZD 8:  23-24.02

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do korekty terminów z przyczyn związanych z kalendarzem organizacji roku akademickiego 2018/19 UR.


Szczegóły

  • Cały kurs prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim.
  • Początek kursu planowany jest na październik 2018 r.
  • Kurs odbywać się będzie w weekendy — sobota po południu/niedziela rano.
  • Harmonogram zjazdów zostanie podany w pierwszej połowie września.
  • Przewidujemy stworzenie 1 grupy około 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Cena kursu: 1600 zł.
 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 maja 2018 r. za pośrednictwem formularza internetowego.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na informację zwrotną (e-mailową) dotyczącą sposobu płatności.


Rejestracja dobiegła końca. Zapytania prosimy kierować na adres email: m.janda-pajak@urk.edu.pl

 

Kadra dydaktyczna
dr Elżbieta Kloc — starszy wykładowca języka angielskiego, specjalizująca się w terminologii leśnej, autorka podręczników Basic Forest Vocabulary, English in Forestry oraz Thematic Forest Dictionary, redaktorka rubryki Time for English w czasopiśmie Głos Lasu.

Wspierają ją swoją wiedzą oraz współprowadzą kurs następujący specjaliści zagadnień leśnych i ochrony przyrody:

  1. dr hab. inż. Piotr Gruba
  2. dr hab. inż. Michał Ciach
  3. dr hab. inż. Maciej Pach
  4. dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
  5. dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
  6. dr inż. Marta Kempf
  7. dr inż. Magdalena Frączek 
  8. dr inż. Radosław Wąsik
  9. dr inż. Anna Hebda
  10. mgr inż. Antoni Zięba


Tematyka zajęć

 1. Lasy w Polsce — powierzchnia, charakterystyka, ich rola i zarządzanie
 2. Różne aspekty gospodarki leśnej ,cele, zrównoważony rozwój
 3. Obieg węgla w przyrodzie — koncepcja leśnych gospodarstw węglowych
 4. Gospodarka leśna w Polsce na tle różnych systemów gospodarowania lasami rosnącymi w podobnym klimacie na świecie
 5. Gleby leśne i rośliny wskaźnikowe
 6. Ochrona przyrody w parkach narodowych i innych obszarach chronionych w Polsce i na świecie
 7. Monitoring przyrodniczy — projektowanie, metody, przykłady
 8. Drzewa leśne i ich charakterystyka
 9. Drzewa w kulturze i wierzeniach, etnobotanika
 10. Łacina w nazwach roślin, znaczenie nazw w relacji do cech charakterystycznych poszczególnych gatunków.
 11. Edukacja leśna jako element pracy leśników oraz pracowników parków narodowych
 12. Bioróżnorodność zbiorowisk roślinnych
 13. Las - definicja, procesy w nim zachodzące
 14. Budowa piętrowa lasu
 15. Drzewostany i ich charakterystyka
 16. Charakterystyka owadów i ich rola w gospodarce leśnej
 17. Ekologiczna rola ptaków w lasach
 18. Zwierzęta leśne, morfologia zwierząt
 19. Gatunki obce zwierząt
 20. Łowiectwo
 21. Powstawanie lasu
 22. Nasiennictwo — zbiór, obróbka i przechowywanie nasion
 23. Produkcja materiału szkółkarskiego
 24. Biotechnologie w leśnictwie
 25. Metody zalesień i odnowień w Polsce i na świecie
 26. Pielęgnowanie drzewostanów
 27. Przebudowa drzewostanów
 28. Pozyskiwanie drewna — etapy
 29. Typy pozyskiwania i uszkodzenia z nimi związane
 30. Surowce leśne
 31. Charakterystyka drewna jako surowca
 32. Nowe technologie — tworzywa drzewne
 33. Wady drewna
 34. Huby i grzyby zgniliznowe
 35. Zagrożenia lasu — czynniki abiotyczne i biotyczne
 36. Szkodniki owadzie
 37. Choroby — patogeny grzybowe i ich molekularna identyfikacja
 38. Zwalczanie chorób i szkodników, walka biologiczna
 39. Zagrożenia w lesie — borelioza, wścieklizna
---------------------------------------------------------------------------

 

Kursy komercyjne
Studium Jezyków Obcych UR każdego roku organizuje kursy komercyjne z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Kursy te skierowane są do studentów w trakcie lektoratu, którzy chcą dodatkowo poszerzyć swoje wiadomości lub podjąć się nauki drugiego języka, studentów po ukończonym lektoracie, ale także wszystkich chętnych spoza naszej uczelni. W obrębie kursów komercyjnych odbywają się również kursy przygotowujące do egzaminu TELC.Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak