Komercyjne kursy językowe

Kurs językowy ENGLISH FOR FORESTERS 2018-2019

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprasza na kurs języka specjalistycznego dla leśników na poziomie średnio zaawansowanym pt. English for Foresters. Kurs obejmuje 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 8 zjazdów weekendowych — 48 godzin zajęć przeznaczonych jest na zapoznanie się z podstawową  angielską terminologią z zakresu leśnictwa, 32 godziny poświęcone są na zapoznanie z najnowszymi trendami w leśnictwie oraz zajęcia warsztatowe i panele prowadzone przez specjalistów z dziedziny leśnictwa.

Plan zajęć dla zjazdu 9-10 marca 2019 r.

Miejsce: zajęcia odbywają się w Dworku Janczewskiego na Alejach 29-go Listopada 52 (kampus UR).
 
Saturday
11.30-13.00 Forest animals. Part I — dr Elżbieta Kloc
13.00-13.20
COFFEE BREAK
13.20-14.50
Timber harvesting and damage to the forest environment dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
14.50-16.00
LUNCH BREAK
16.00-17.30
Forest animals. Part II — dr E.Kloc


Sunday
8.30-10.00 The ecological role of forest birds — dr hab. inż. Michał Ciach
10.00-10.20
COFFEE BREAK
10.20-11.50
Wildlife management  —  dr Elżbieta Kloc

 

Terminarz zjazdów:
ZJAZD 1:  6-7.10
ZJAZD 2:  20-21.10
ZJAZD 3:  24-25.11
ZJAZD 4:  8-9.12
ZJAZD 5:  19-20.01
ZJAZD 6:  2-3.02
ZJAZD 7:  23-24.02
ZJAZD 8:  9-10.03

Studium Języków Obcych zastrzega sobie prawo do korekty terminów z przyczyn związanych z kalendarzem organizacji roku akademickiego 2018/19 UR.


Szczegóły

  • Cały kurs prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim.
  • Początek kursu planowany jest na październik 2018 r.
  • Kurs odbywać się będzie w weekendy — sobota po południu/niedziela rano.
  • Harmonogram zjazdów zostanie podany w pierwszej połowie września.
  • Przewidujemy stworzenie 1 grupy około 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Cena kursu: 1600 zł.

 

Kadra dydaktyczna
dr Elżbieta Kloc — starszy wykładowca języka angielskiego, specjalizująca się w terminologii leśnej, autorka podręczników Basic Forest Vocabulary, English in Forestry oraz Thematic Forest Dictionary, redaktorka rubryki Time for English w czasopiśmie Głos Lasu.

Wspierają ją swoją wiedzą oraz współprowadzą kurs następujący specjaliści zagadnień leśnych i ochrony przyrody:

  1. dr hab. inż. Piotr Gruba
  2. dr hab. inż. Michał Ciach
  3. dr hab. inż. Maciej Pach
  4. dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
  5. dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
  6. dr inż. Marta Kempf 
  7. dr inż. Radosław Wąsik
  8. dr inż. Anna Hebda
  9. mgr inż. Antoni Zięba


Tematyka zajęć

 1. Lasy w Polsce — powierzchnia, charakterystyka, ich rola i zarządzanie
 2. Różne aspekty gospodarki leśnej ,cele, zrównoważony rozwój
 3. Obieg węgla w przyrodzie — koncepcja leśnych gospodarstw węglowych
 4. Gospodarka leśna w Polsce na tle różnych systemów gospodarowania lasami rosnącymi w podobnym klimacie na świecie
 5. Gleby leśne i rośliny wskaźnikowe
 6. Ochrona przyrody w parkach narodowych i innych obszarach chronionych w Polsce i na świecie
 7. Monitoring przyrodniczy — projektowanie, metody, przykłady
 8. Drzewa leśne i ich charakterystyka
 9. Drzewa w kulturze i wierzeniach, etnobotanika
 10. Łacina w nazwach roślin, znaczenie nazw w relacji do cech charakterystycznych poszczególnych gatunków.
 11. Edukacja leśna jako element pracy leśników oraz pracowników parków narodowych
 12. Bioróżnorodność zbiorowisk roślinnych
 13. Las - definicja, procesy w nim zachodzące
 14. Budowa piętrowa lasu
 15. Drzewostany i ich charakterystyka
 16. Charakterystyka owadów i ich rola w gospodarce leśnej
 17. Ekologiczna rola ptaków w lasach
 18. Zwierzęta leśne, morfologia zwierząt
 19. Gatunki obce zwierząt
 20. Łowiectwo
 21. Powstawanie lasu
 22. Nasiennictwo — zbiór, obróbka i przechowywanie nasion
 23. Produkcja materiału szkółkarskiego
 24. Biotechnologie w leśnictwie
 25. Metody zalesień i odnowień w Polsce i na świecie
 26. Pielęgnowanie drzewostanów
 27. Przebudowa drzewostanów
 28. Pozyskiwanie drewna — etapy
 29. Typy pozyskiwania i uszkodzenia z nimi związane
 30. Surowce leśne
 31. Charakterystyka drewna jako surowca
 32. Nowe technologie — tworzywa drzewne
 33. Wady drewna
 34. Huby i grzyby zgniliznowe
 35. Zagrożenia lasu — czynniki abiotyczne i biotyczne
 36. Szkodniki owadzie
 37. Choroby — patogeny grzybowe i ich molekularna identyfikacja
 38. Zwalczanie chorób i szkodników, walka biologiczna
 39. Zagrożenia w lesie — borelioza, wścieklizna
---------------------------------------------------------------------------

 

Kursy komercyjne
Studium Jezyków Obcych UR każdego roku organizuje kursy komercyjne z następujących języków: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Kursy te skierowane są do studentów w trakcie lektoratu, którzy chcą dodatkowo poszerzyć swoje wiadomości lub podjąć się nauki drugiego języka, studentów po ukończonym lektoracie, ale także wszystkich chętnych spoza naszej uczelni. W obrębie kursów komercyjnych odbywają się również kursy przygotowujące do egzaminu TELC.Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak